Het lerarenregister (waarin o.a. de bijscholingsplicht van docenten is geregeld) wordt per 1 augustus 2018 ingevoerd.

Geen probleem, onze bekwaamheidsdossiers zijn al op orde.

We hebben daarin nog een slag te maken, maar dat gaat lukken.

Daar maken wij ons grote zorgen over.
Nieuws
Landelijke conferentie primair onderwijs 2018
20 maart 2018
Op 10 oktober organiseert Actis samen met Sardes de landelijke conferentie voor het primair onderwijs 2018. Op deze conferentie gaan we naar...
Lees meer »

Reeks WEB-middagen
20 maart 2018
Van 22 mei tot eind september organiseert Actis Seminars in totaal 10 middagen over de WEB, de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Deze middagen worden ...
Lees meer »

landelijke vmbo-mbo conferentie op 30 november 2017
16 juni 2017
Op 30 november 2017 organiseren Actis en Sardes samen de landelijke vmbo-mbo conferentie 'Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo'. In maart 2017 o...
Lees meer »

Wet Beroep Leraar en Lerarenregister 1 augustus 2017 van start
01 mei 2017
Na veel onduidelijkheid over invoering van de wet is het nu eindelijk voor iedereen scherp. De wet is gewoon vanaf 1 augustus 2017 van kracht en vanaf...
Lees meer »

Monitor Sociale veiligheid
24 december 2016
De eerst meting sinds de invoering van de Wet veiligheid op school is beschikbaar en daaruit blijkt dat de eerste resultaten van deze inzet op schoolv...
Lees meer »

Stand van zaken referentieniveaus taal en rekenen 2016
11 november 2016
Op 11 november hebben Jet Bussemaker en Sander Dekker de 2e Kamer middels een brief geïnformeerd over de ontwikkelingen van de resultat...
Lees meer »

Leerstoel en Kenniskring uit de startblokken
07 januari 2016
Vanuit de leerstoel die wordt bekleed door Actis-partner en hoogleraar Renée van Schoonhoven, worden onderzoeks- en onderwijsactiviteiten opgez...
Lees meer »

ROC Leiden: Actis levert rapport "Ontspoorde Ambitie" op.
17 december 2015
Na de rapporten over de val van Amarantis is Actis, in de persoon van prof. dr. Renée van Schoonhoven, gevraagd om als senior onderzoeker/...
Lees meer »

PrO-dag 2015 was een enorm succes. ruim 700 deelnemers
13 december 2015
De PrO-dag van 9 december 2015 bleek opnieuw een groot succes te zijn geworden. De drie voorgaande edities werden geheel door Actis Seminars georganis...
Lees meer »

Renée van Schoonhoven benoemd tot hoogleraar
01 september 2015
Actis-partner Renée van Schoonhoven is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Onderwijsrecht aan de faculteit staats- en bestuursrecht van de...
Lees meer »

Artikel Meso Magazine: meer met minder, kwaliteitszorg in balans
03 juli 2013
In Meso Magazine nr. 190 (juni 2013) schreef Olav Rülander een artikel van over kwaliteitszorg in het mbo. Méér kwa...
Lees meer »

VU: Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs, 31 oktober 2013
03 juli 2013
OmschrijvingTijdens de cursus worden de belangrijkste jurisprudentie, literatuur en wetgeving op het gebied van sociale zekerheid, gelijke behandeling...
Lees meer »

Druk bezochte studiemiddag over actualiteiten in de WEB op 18 juni j.l.
19 juni 2013
Op 18 juni kwamen 50 professionals uit het het bve-veld naar Utrecht om bijgepraat te worden over de actualiteiten en ontwikkelingen rondom ...
Lees meer »

Aan de slag met opbrengstgericht werken in het praktijkonderwijs
11 juni 2013
Op dinsdag 14 mei organiseerde Actis Seminars een verdiepingsworkshop opbrengstgericht werken. Tijdens de workshop gingen directeuren, teamleiders en ...
Lees meer »

Verslag leergang Praktijkonderwijs, jaargang 2
29 mei 2013
In 2013 organiseerde Actis Seminars onder de noemer ‘Praktijkonderwijs sterk naar de toekomst’ voor de tweede keer een leergang voor schoo...
Lees meer »

Nader besluit van minister over toekomst educatie
17 mei 2013
Op 16 mei jl. heeft minister Bussemaker een reactie gegeven op het rapport ‘Educatie op een kruispunt’ van Actis Advies. Met een brief aan...
Lees meer »

Bevoegd en bekwaam in het beroepsonderwijs: focus op vakmanschap van leraren
07 mei 2013
Focus op vakmanschap van leraren De ontwikkelingen rond bevoegdheid en bekwaamheid raken in een stroomversnelling. De eisen van bekwaamheid uit het L...
Lees meer »

Strategisch differentiëren in het vmbo
23 april 2013
Het vmbo van 2013 draait om invoering van nieuwe en vernieuwende onderwijsvormen. Dit vraagt onder andere om slimme groeperingsvormen en andere rooste...
Lees meer »

Column Renée van Schoonhoven in School & Wet: Wet- en regelgeving in de tang tussen 'school' en 'beleid'
05 maart 2013
In deze column (School & Wet, februari 2013) vraagt Renée van Schoonhoven zich af of het spel tussen 'school' en 'beleid', op het...
Lees meer »

Whitepaper: De toekomst van het vmbo!
05 februari 2013
Op 31 januari jl. organiseerden Actis en Sardes voor de 4e keer een landelijk vmbo-congres. Dit congres stond in het teken van de toekomst van he...
Lees meer »

'Op weg naar succes' - eindrapportage VM2 schooljaar 11/12 beschikbaar
23 januari 2013
De meest recente monitorrapportage VM2 (schooljaar 2011-2012) kunt u vanaf vandaag hier downloaden. Ten tijde van de monitorrappor...
Lees meer »

Artikel Anja Vink over vmbo in NRC
22 januari 2013
Op 31 januari organiseert Actis Seminars voor de 4e keer een landelijk vmbo-congres. De toekomst van het vmbo staat centraal. Onderwijsjournalist Anja...
Lees meer »

Artikel 'De Toekomst Van Het VMBO' in vakblad VO '12 tot 18', januari 2013
22 januari 2013
Het vmbo stelt iets voor. Kiezen voor het vmbo kan dé start zijn van een prachtige carrière als vakman. Daarvan moeten recente initiatie...
Lees meer »

Rapport: 'Educatie op een kruispunt'
13 januari 2013
In opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen VE en het ministerie van OCW schreef Renée van Schoonhoven in het najaar van 2012 dit rappor...
Lees meer »

Cascadebekostiging: langstudeerboete op bordje van mbo-instellingen?
07 december 2012
In de november-editie (2012) van het vakblad Profiel is een artikel verschenen over de voorgenomen overheidsmaatregelen met betrekking tot de modernis...
Lees meer »

Maatregelen regeerakkoord (bezuinigingen) PRO en LWOO: standpunt van LWV, Platform PRO & VO-raad
29 november 2012
Standpunt van de Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs, Platform Praktijkonderwijs en VO Raad op het voorstel in het regeerakkoord over L...
Lees meer »

Publicatie: 'Onderwijsnetwerken met resultaat'
04 oktober 2012
Samenwerking tussen scholen maakt voor leerlingen de overstap van vmbo naar mbo, en van mbo naar hbo eenvoudiger. De lesstof sluit dan beter aan en he...
Lees meer »

Studiemiddag WEB voorziet in een behoefte
19 september 2012
Op 13 september jl. organiseerde Actis voor de 2e keer een studiemiddag over de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB). De hoofdlijnen, actualiteit...
Lees meer »

Leergang ondersteuners Praktijkonderwijs gestart
19 september 2012
Op 12-9 jl. kwamen 11 enthousiaste onderwijsondersteuners uit het Prakijkonderwijs naar Soest voor de eerste middag van de leergang die speciaal voor ...
Lees meer »

Commissie van Beroep van de Nationaal Coördinatiepunt van het NLQF samengesteld
11 juli 2012
Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijk organisatie die de NLQF- niveaus van de door de overheid gereguleerde kwalificaties opnee...
Lees meer »

'Putten uit eigen kracht', MesoFocus 85 is uit, met bijdrage van Renée van Schoonhoven
06 juli 2012
Mesofocus 85 staat in het teken van praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs is de afgelopen decennia, een aanpak tot stand gekomen met kenmerken...
Lees meer »

'Klagen in het onderwijs'
21 juni 2012
Voor het themanummer van Klachtrecht, het tijdschrift voor klachtrecht (jaargang 8, juni 2012), schreef Renée van Schoonhoven een artikel over ...
Lees meer »

Onderzoek Amarantis: Actis ondersteunt commissie Van Rijn
14 juni 2012
Op 12 juni jl. is de commissie Van Rijn geïnstalleerd. Deze Commissie onderzoekt de (financiële) problemen die zijn ontstaan bij&n...
Lees meer »

OC&W stuurt handreiking schoolkosten en vrijwillige ouder- of deelnemerbijdrage
22 mei 2012
In de afgelopen jaren is gebleken dat onder bekostigde bve-instellingen en studenten onduidelijkheden bestaan over schoolkosten en de vrijwillige...
Lees meer »

Vooraankondiging 4e jaarcongres vmbo op 31-1-13
25 april 2012
2013 lijkt nog ver, maar de toekomst is dichterbij dan u denkt. Daarom werken Actis en Sardes op dit moment aan een aantrekkelijk programma voor de vo...
Lees meer »

Minste aantal (zeer) zwakke scholen in basis- en praktijkonderwijs
23 april 2012
Het nieuwste onderwijsverslag van de Inspectie is verschenen, wat kunnen we hierin lezen over het Praktijkonderwijs? Als het gaat over sectoren met ...
Lees meer »

Inventarisatie LOB instrumenten
28 maart 2012
Er is recentelijk een specifieke opdracht ten aanzien van de inventarisatie LOB instrumenten uitgevoerd binnen het Stimuleringsproject LOB in het mbo....
Lees meer »

Grote belangstelling studiemiddag WEB op 6 maart jl.
19 maart 2012
Bijna 60 deelnemers uit het bve-veld bezochten op 6 maart jl. in Utrecht de studiemiddag over de WEB. Deze studiemiddag werd door Actis Seminars ...
Lees meer »

Register voor leraren in Nederland online
16 februari 2012
Vandaag is registerleraar.nl geopend. Dit is een register waarin alle leraren in Nederland uit het primair, voortgezet en het middelbaar beroeponderwi...
Lees meer »

Ouders betrekken voorkomt uitval mbo-studenten
14 februari 2012
Minister Van Bijsterveldt, de MBO-Raad en Ingrado (de brancheverenging van leerplichtambtenaren) roepen mbo-instellingen op ouders meer te betrekken b...
Lees meer »

Leergang Praktijkonderwijs koud, maar zonnig gestart
07 februari 2012
In een koud, maar zonnig Soest is op donderdag 2 februari de eerste jaargang van de leergang voor schoolleiders in het Praktijkonderwijs van start geg...
Lees meer »

Powerpointpresentaties 3e Jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO
03 februari 2012
Het meerendeel van de powerpointpresentaties naar aanleiding van het derde jaarcongres vmbo op 24 januari jl. zijn hieronder te downloaden. ...
Lees meer »

3e Jaarcongres VMBO succesvol verlopen
27 januari 2012
Het 3e jaarcongres vmbo, dat op 24 januari jl. werd georganiseerd door Actis en Sardes, was een groot succes. Ongeveer 250 gasten kwamen naar de ...
Lees meer »

Eerst de Klas breidt uit: nog meer academici voor de klas
23 januari 2012
(Nieuwsbericht | 20-01-2012, bron: min. OC&W) Vanaf augustus 2012 krijgt een nieuwe groep veelbelovende, pas afgestudeerde academici wederom de k...
Lees meer »

Actis verzorgt deelsessie op congres Passend Onderwijs op 11 april
16 januari 2012
Op het congres Passend Onderwijs verzorgen Renée van Schoonhoven (directeur Actis) en Machiel Bouwmans (Actis Onderzoek) een deelsessie me...
Lees meer »

Caop: 'Leraar mbo lager opgeleid en vaak afkomstig uit bedrijfsleven'
05 januari 2012
'Leraren in het middelbaar beroepsonderwijs staan met steeds minder opleiding voor de klas. Dat komt doordat oudere, hooggeschoolde docenten vertrekke...
Lees meer »

Directeur Actis uitgeroepen tot 'best teacher' leergang MME 2011, Tias Nimbas
23 december 2011
Renée van Schoonhoven, Directeur van Actis, is uitgeroepen tot 'best teacher' van de leergang MME jaargang 2011 bij Tias Nimbas. Sinds enkele j...
Lees meer »

Google doneert aan het platform Bèta Techniek
23 december 2011
Leonie Blom, senior adviseur bij Actis Advies en in die hoedanigheid betrokken bij het Platform Bètatechniek, leverde een bijdrage aan het...
Lees meer »

Actis peilde de stemming, wat vinden de bezoekers aan onze website van bonussen in het onderwijs?
23 december 2011
Poll november 2011 - 'Bonussen in het onderwijs' Ïn de poll van november vroegen wij uw mening over het invoeren van prestatiebeloning en bonuss...
Lees meer »

Actis Seminars start leergang over kwaliteitzorg in het mbo
09 december 2011
Leergang mbo kwaliteit 3.0, 'Verdien(d) vertrouwen!'In 2012 verandert het toezicht in de bve-sector. De nieuwe aanpak beloont roc’s die hun kwal...
Lees meer »

Onderzoeksrapport ‘Klagen kan verbeteren: onderzoek naar de doorwerking van adviezen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs’ gepresenteerd.
01 december 2011
Op 16 november jl. werd door Stichting Onderwijsgeschillen een symposium georganiseerd over klachtrecht in het onderwijs. Tijdens dit symposium werd h...
Lees meer »

Van wie is het onderwijsbeleid? Artikel Renée van Schoonhoven in MESO Magazine
30 november 2011
Eerder meldden wij dat onder de titel 'Van wie is dit onderwijsbeleid?' een artikel van Renée van Schoonhoven was verschenen in oktob...
Lees meer »

Nieuwe VM2 rapportage beschikbaar
17 november 2011
In oktober hebben wij de laatste hand gelegd aan de nieuwe VM2-rapportage. Het betreft de eindrapportage schooljaar 2010-2011. Vier onderzoekers/advis...
Lees meer »

Laatste nieuws
Landelijke conferentie primair onderwijs...
20-03-2018 • Lees meer »
Reeks WEB-middagen
20-03-2018 • Lees meer »
landelijke vmbo-mbo conferentie op 30 no...
16-06-2017 • Lees meer »
Agenda
Middagen over de WEB
22-05-2018 • Lees meer »
Landelijke conferentie primair onderwijs...
10-10-2018 • Lees meer »