Het lerarenregister (waarin o.a. de bijscholingsplicht van docenten is geregeld) wordt per 1 augustus 2018 ingevoerd.

Geen probleem, onze bekwaamheidsdossiers zijn al op orde.

We hebben daarin nog een slag te maken, maar dat gaat lukken.

Daar maken wij ons grote zorgen over.
Opdrachtgevers

Actis werkt voor verschillende opdrachtgevers: scholen, landelijke onderwijsorganisaties, ministeries en collega-onderzoeks-/-adviesbureau's. 

De diversiteit van onze kennis en netwerken brengt ook een grote diversiteit aan opdrachten en opdrachtgevers met zich mee. Hieronder ziet u een greep uit de opdrachtgevers over de laatste paar jaar. Bij enkele projecten werkten we regelmatig intensief en voor langere tijd, samen met ander partijen zoals Sardes, Kohnstamm Instituut en ECBO.

AOC raad www.aocraad.nl
CAOP www.caop.nl
Cap Gemini www.nl.capgemini.com 
College voor Examens www.cve.nl
CVO-Rotterdam www.cvo.nl
DMO Amsterdam www.dmo.amsterdam.nl
Expertise Centrum Beroepsonderwijs www.ecbo.nl
Gymnasium Haganum www.haganum.nl
Hogeschool Utrecht – faculteit N&T www.hu.nl
IJsselcollege www.ijsselcollege.nl
Ingenieursbureau DHV-IOW www.ikonderzoekwater.nl
Kohnstamm Instituut www.kohnstamminstituut.uva.nl
LWV Praktijkonderwijs www.praktijkonderwijs.nl
LMC-Rotterdam www.lmc-rotterdam.nl
LVC4 www.lvc4.nl
Max Goote Kenniscentrum www.maxgoote.nl
MBO 2010 www.mbo2010.nl
MBO-diensten www.mbodiensten.nl
Ministerie van LNV www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
Ministerie van OCW www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
Nieuwe school Almere www.hetbaken.nl
Onderwijsraad www.onderwijsraad.nl
OVO Zaanstad www.ovo-zaanstad.nl
Platform Bèta Techniek www.platformbetatechniek.nl
Platform Praktijkonderwijs www.platformpraktijkonderwijs.nl
PO raad Passend onderwijs www.passendonderwijs.nl
Praktijkschool De Steiger www.desteiger.nl
PrO Zaltbommel www.prodebrug.nl
RegioCollege – Startbaan www.regiocollege.nl
Reitdiep College www.reitdiep.nl
Rientjes MAVO www.rientjesmavo.nl
ROC Mondriaan www.rocmondriaan.nl
RSC ’t Rijks www.rsgrijks.nl
RVC landelijk www.rvc-vo.nl
RVC Limburg www.rvc-limburg.nl
SBL/Onderwijs Coöperatie www.lerarenweb.nl
SLO www.slo.nl
Steunpunt Taal en Rekenen www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
Stichting Onderwijsgeschillen www.onderwijsgeschillen.nl
Stichting PrO Nijmegen www.stichtingpro.nl
Stuurgroep NLT www.betavak-nlt.nl
SWV Koers VO Rotterdam www.koers-vo.nl
SWV VO Midden-Holland & Rijnstreek www.mhrscholen.nl
TiasNimbas www.tiasnimbas.edu
VHTO www.vhto.nl
VO raad www.vo-raad.nl
VU A’dam www.vu.nl
WEC raad www.projectenso.nl
ROC Zadkine www.zadkine.nl
Laatste nieuws
Landelijke conferentie primair onderwijs...
20-03-2018 • Lees meer »
Reeks WEB-middagen
20-03-2018 • Lees meer »
landelijke vmbo-mbo conferentie op 30 no...
16-06-2017 • Lees meer »
Agenda
Middagen over de WEB
22-05-2018 • Lees meer »
Landelijke conferentie primair onderwijs...
10-10-2018 • Lees meer »