Het lerarenregister (waarin o.a. de bijscholingsplicht van docenten is geregeld) wordt per 1 augustus 2018 ingevoerd.

Geen probleem, onze bekwaamheidsdossiers zijn al op orde.

We hebben daarin nog een slag te maken, maar dat gaat lukken.

Daar maken wij ons grote zorgen over.
Werken bij

Actis werkt veelal samen met diverse senior onderzoekers en senior adviseurs. Collega’s die bij voorkeur nog slimmer zijn en nog meer ervaring hebben dan wij zelf. Juist van dié collega’s kunnen wij namelijk het meeste leren. Voor deskundige professionals is bij ons dan ook altijd plaats. We zoeken mensen met dezelfde drive: het beste willen zijn in ons vakgebied.

Veel vrijheid
Onze werkomgeving is anders dan dat men over het algemeen gewend is. Seniors genieten bij ons een grote mate van vrijheid. Er gelden bijvoorbeeld geen verplichte werktijden of vaste standplaatsen. Ook het aantal verplichte contactmomenten is beperkt: we vergaderen niet om het vergaderen. Enerzijds betekent dit dat onze mensen de mogelijkheid hebben om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen. Anderzijds doen we ook een groot beroep op zelfstandigheid. Van de seniors wordt verwacht dat zij in staat zijn zelf hun werk te organiseren, adequaat met het bureau en opdrachtgevers te communiceren en op eigen initiatief contact met collega’s te leggen.

Back office
Alle werkzaamheden vanuit het bureau van Actis zijn er op gericht om de seniors zo goed mogelijk te faciliteren bij de uitvoering van hun werk. Onze insteek is
dat ze zo veel mogelijk worden ondersteund en geen last hebben van zaken en
werkzaamheden die niet direct in relatie tot hun opdracht staan. Zij kunnen dus
bijna alle denkbare ondersteuning verwachten als de uitvoering van een opdracht
dat vereist. Bij de grotere projecten is het bijvoorbeeld mogelijk om  junioren in te zetten.

 

 

 

Laatste nieuws
Landelijke conferentie primair onderwijs...
20-03-2018 • Lees meer »
Reeks WEB-middagen
20-03-2018 • Lees meer »
landelijke vmbo-mbo conferentie op 30 no...
16-06-2017 • Lees meer »
Agenda
Middagen over de WEB
22-05-2018 • Lees meer »
Landelijke conferentie primair onderwijs...
10-10-2018 • Lees meer »