Doorstroomrecht TL --> Havo versterkt het vmbo

Helemaal mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens
Partnerschap

Actis werkt in en vanuit een groot netwerk van onderwijs- en onderwijsgerelateerde organisaties. Daar waar het de toegevoegde waarde van onze bijeenkomsten vergroot, werken wij samen met partners. Dit kunnen gastdocenten, onderwijs- of collega-organisaties zijn, elk met een specifieke inbreng qua kennis en ervaring.

Een voorbeeld van een geslaagde samenwerking zijn de landelijke vmbo-congressen. Wij organiseerden 3 versies van deze dag, samen met Sardes. Daarnaast hebben wij in de decembermaand in opdracht van het Platform (tegenwoordig: Sectorraad) Praktijkonderwijs in 2012, 2013 en 2014 de Landelijke Conferenties Praktijkonderwijs georganiseerd met deelnemeraantallen boven de 700, uitgebreide informatiemarkten en tientallen workshops. De samenwerking met Sardes is verder uitgebreid met de landelijke vmbo-mbo conferenties, thans het grootste jaarlijkse evenement voor het beroepsonderwijs. In otober 2019 wordt voor het primair onderwijs gestart met een nieuwe reeks "Lunteren-conferenties" in congrescentrum De Werelt. In 2020 organiseert Actis weer een reeks van ruim 10 WEB-middagen verspreid over het hele land.

Actis Seminars beschikt over de kennis en expertise om grote, kleine bijeenkomsten of reeksen van bijeenkomsten snel en doeltreffend te organiseren. We maken daarbij gebruik van de kennis van onze eigen medewerkers maar werken ook samen met vele andere partijen waar we vaak al een jarenlange relatie mee hebben zoals EventAssist, Kronenburg, Easy2Rent, OJO communications, etc.

Naast de inbreng van inhoudelijke kennis, kunnen we daarom ook een faciliterende en ondersteunende rol vervullen. Zo werken we bijvoorbeeld regelmatig samen met de VU Amsterdam. Indien u belangstelling heeft om Actis Seminars te betrekken bij de organisatie van uw evenement, neem dan contact op met Ed Schelvis

Laatste nieuws
Nieuwe reeks WEB-cursuusen in 2020
21-01-2020 • Lees meer »
3e landelijke vmbo-mbo conferentie
28-11-2019 • Lees meer »
Actis Seminars organiseert een landelijk...
19-06-2019 • Lees meer »
Agenda
Kansrijk van School naar Werk
19-06-2019 • Lees meer »
Leergang Onderwijsrecht
25-09-2019 • Lees meer »
Lunteren conferentie primair onderwijs 2...
02-10-2019 • Lees meer »