Doorstroomrecht TL --> Havo versterkt het vmbo

Helemaal mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens
Onze aanpak

Ook bij de door ons uitgevoerde onderzoeksopdrachten, vormt het maatwerk dat wij bieden de basis. Elke vraag is uniek en elke onderzoeksopdracht dus ook. De juiste vraagstelling is het vertrekpunt van ons onderzoek.

We helpen onze opdrachtgevers bij het formuleren van de vraagstelling. Vervolgens wordt in nauw overleg met de opdrachtgever een onderzoeksopzet uitgewerkt. Tijdens de dataverzameling en -analyse is regelmatig contact om tussentijdse resultaten en voortgang te bespreken. Onderzoeksopdrachten worden afgerond met een rapportage, conclusies en aanbevelingen over hoe de onderzoeksresultaten dienen te worden geinterpreteerd. Desgevraagd adviseren we onze opdrachtgevers over de implementatie van nieuw beleid.

 

 

Laatste nieuws
Nieuwe reeks WEB-cursuusen in 2020
21-01-2020 • Lees meer »
3e landelijke vmbo-mbo conferentie
28-11-2019 • Lees meer »
Actis Seminars organiseert een landelijk...
19-06-2019 • Lees meer »
Agenda
Kansrijk van School naar Werk
19-06-2019 • Lees meer »
Leergang Onderwijsrecht
25-09-2019 • Lees meer »
Lunteren conferentie primair onderwijs 2...
02-10-2019 • Lees meer »