Het lerarenregister (waarin o.a. de bijscholingsplicht van docenten is geregeld) wordt per 1 augustus 2018 ingevoerd.

Geen probleem, onze bekwaamheidsdossiers zijn al op orde.

We hebben daarin nog een slag te maken, maar dat gaat lukken.

Daar maken wij ons grote zorgen over.
Visie

Actis is als onderzoeks- en adviesbureau gericht op het onderwijs. Kennis over wetgeving, strategie, beleidsontwikkeling en -uitvoering in onderwijsorganisaties staan bij ons centraal. Deze kennis dragen wij over, door het maken van de juiste analyses, het geven van scherpe adviezen en het organiseren van bijeenkomsten zoals leergangen en seminars. Het onderwijs en kennisoverdracht in het bijzonder, boeit en inspireert ons.

De naam Actis is afkomstig uit de Griekse mythologie. Actis, zoon van Griekse Goden, was in zijn jeugd jaloers op de wetenschappelijke kennis en vaardigheden van zijn broer Tenages. Actis en zijn broers brachten Tenages daarom om het leven. Actis vluchtte naar Egypte, waar hij berouw kreeg van zijn vreselijke daad en zo tot inkeer kwam. Hij besloot om zijn verdere leven te wijden aan het overdragen van zijn kennis over astrologie aan het Egyptische volk. Volgens de mythe vormt deze kennis de basis voor o.a. de Egyptische pyramides, bouwwerken die ons zelfs na duizenden jaren nog inspireren. De mythe staat voor ons symbool voor het belang van kennisoverdracht en de waarde van kennis.  

Kennis van onderwijs
Kennisoverdracht is de kurk waar het onderwijs op drijft. In onze
visie gedijt het onderwijs optimaal in organisaties waar de randvoorwaarden voor professionaliteit zoals de zorg voor inhoudelijke kwaliteit en de beleidsontwikkeling die daaraan vooraf gaat, goed zijn ingevuld. Wij willen een bijdrage leveren aan goed onderwijs door onze kennis in dienst te stellen van onderwijsorganisaties

Ontwikkeling Actis
Actis werd in juli 2002 opgericht. Na een periode van gestage groei volgde in de jaren daarna de oprichting van 3 aparte werkmaatschappijen. De welbekende marktomstandigheden dwongen ons in 2013 er toe om ons qua omvang te herpositioneren en ons weer te focussen op onze kernactiviteiten. Na deze constructieve fase voorzien wij voor de komende jaren weer uitbreiding in expertise en capaciteit.

Laatste nieuws
Landelijke conferentie primair onderwijs...
20-03-2018 • Lees meer »
Reeks WEB-middagen
20-03-2018 • Lees meer »
landelijke vmbo-mbo conferentie op 30 no...
16-06-2017 • Lees meer »
Agenda
Middagen over de WEB
22-05-2018 • Lees meer »
Landelijke conferentie primair onderwijs...
10-10-2018 • Lees meer »