Doorstroomrecht TL --> Havo versterkt het vmbo

Helemaal mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens
April 2012

Poll april 2012 - 'Daling vsv naar 25.000 is......'

Alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs (m.u.v. het voortgezet speciaal onderwijs en praktijk onderwijs) hebben onlangs van minister Van Bijsterveldt een uitnodiging ontvangen om het nieuwe vsv-convenant voor de periode 2012-2015 te ondertekenen. 

De gezamenlijke doelstelling is maximaal 25.000 voortijdig schoolverlaters in 2016. Door het vsv-convenant te ondertekenen zetten het ministerie van Onderwijs, scholen en gemeenten zich ook de komende jaren gezamenlijk in om het aantal nieuwe vsv’ers verder te verminderen. Wij vroegen ons af in hoeverre de bezoekers van onze website dit een realistische doelstelling vinden.

 

Laatste nieuws
Nieuwe reeks WEB-cursuusen in 2020
21-01-2020 • Lees meer »
3e landelijke vmbo-mbo conferentie
28-11-2019 • Lees meer »
Actis Seminars organiseert een landelijk...
19-06-2019 • Lees meer »
Agenda
Kansrijk van School naar Werk
19-06-2019 • Lees meer »
Leergang Onderwijsrecht
25-09-2019 • Lees meer »
Lunteren conferentie primair onderwijs 2...
02-10-2019 • Lees meer »