Het lerarenregister (waarin o.a. de bijscholingsplicht van docenten is geregeld) wordt per 1 augustus 2018 ingevoerd.

Geen probleem, onze bekwaamheidsdossiers zijn al op orde.

We hebben daarin nog een slag te maken, maar dat gaat lukken.

Daar maken wij ons grote zorgen over.
Expertise

Actis richt zich op advies- en onderzoeksopdrachten in het onderwijs, waarbij het accent ligt op vraagstukken van rondom onderwijsbeleid,  -beheer en -bestuur. Onze werkzaamheden zijn verdeeld over drie units: Advies, Onderzoek en Seminars. Actis Holding richt zich op het faciliteren van deze units.

Ons werkveld
Veel van onze opdrachten hebben betrekking op het voortgezet- en beroepsonderwijs, maar voor diverse onderwerpen, bijvoorbeeld medezeggenschap of kwaliteitszorg, zijn we ook actief in het primair onderwijs en het hbo. We werken voor een breed scala aan opdrachtgevers, waaronder schoolbesturen, ministeries en landelijke opererende onderwijsorganisaties.

Onze kernbegrippen: scherpte en effectiviteit
Scherp in analyses en oplossingen, effectief in onze werkwijze en de toepasbaarheid van ons advies, onderzoek en onderwijs, daar staan we voor. We zijn altijd gericht op het behalen van concrete resultaten.  

Laatste nieuws
Landelijke conferentie primair onderwijs...
20-03-2018 • Lees meer »
Reeks WEB-middagen
20-03-2018 • Lees meer »
landelijke vmbo-mbo conferentie op 30 no...
16-06-2017 • Lees meer »
Agenda
Middagen over de WEB
22-05-2018 • Lees meer »
Landelijke conferentie primair onderwijs...
10-10-2018 • Lees meer »