Doorstroomrecht TL --> Havo versterkt het vmbo

Helemaal mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens
Expertise

Actis richt zich op advies- en onderzoeksopdrachten in het onderwijs, waarbij het accent ligt op vraagstukken van rondom onderwijsbeleid,  -beheer en -bestuur. Onze werkzaamheden zijn verdeeld over drie units: Advies, Onderzoek en Seminars. Actis Holding richt zich op het faciliteren van deze units.

Ons werkveld
Veel van onze opdrachten hebben betrekking op het voortgezet- en beroepsonderwijs, maar voor diverse onderwerpen, bijvoorbeeld medezeggenschap of kwaliteitszorg, zijn we ook actief in het primair onderwijs en het hbo. We werken voor een breed scala aan opdrachtgevers, waaronder schoolbesturen, ministeries en landelijke opererende onderwijsorganisaties.

Onze kernbegrippen: scherpte en effectiviteit
Scherp in analyses en oplossingen, effectief in onze werkwijze en de toepasbaarheid van ons advies, onderzoek en onderwijs, daar staan we voor. We zijn altijd gericht op het behalen van concrete resultaten.  

Laatste nieuws
Nieuwe reeks WEB-cursuusen in 2020
21-01-2020 • Lees meer »
3e landelijke vmbo-mbo conferentie
28-11-2019 • Lees meer »
Actis Seminars organiseert een landelijk...
19-06-2019 • Lees meer »
Agenda
Kansrijk van School naar Werk
19-06-2019 • Lees meer »
Leergang Onderwijsrecht
25-09-2019 • Lees meer »
Lunteren conferentie primair onderwijs 2...
02-10-2019 • Lees meer »