Het lerarenregister (waarin o.a. de bijscholingsplicht van docenten is geregeld) wordt per 1 augustus 2018 ingevoerd.

Geen probleem, onze bekwaamheidsdossiers zijn al op orde.

We hebben daarin nog een slag te maken, maar dat gaat lukken.

Daar maken wij ons grote zorgen over.
Over Actis

Actis is opgericht in 2002 en richt zich primair op onderzoek en organisatieadvies in het onderwijs. Meer specifiek werken wij in het gebied waar beleid, bestuur en wetgeving elkaar ontmoeten. Met name zijn wij gespecialiseerd in strategische vraagstukken die spelen in het mbo en het vmbo.

We beschikken over een uitgebreid netwerk in de wetenschap, bij de overheid en in de onderwijspraktijk zodat wij snel vrijwel ieder vraagstuk kunnen oppakken en naar een postief resultaat kunnen omzetten. Regelmatig werken we daarbij samen met andere experts indien de breedte van het onderwerp daar om vraagt.

Het onderwijs kent doorlopend veel beleidsmatige uitdagingen. Van het onderwijs worden betere prestaties verwacht maar personele en financiële middelen zijn schaars. Daarnaast wordt de wetgeving vaak als complex ervaren en regelmatig leidt dit tot knelpunten bij de besluitvorming. Actis kan u bijstaan om die processen opnieuw vorm te geven.

Wilt u meer weten? Dan nodig ik u graag uit om onze website eens nader te bestuderen of neem eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Bekijk bijvoorbeeld ook eens de lijst van onze meest prominente opdrachtegevers van de laatste jaren. 

Laatste nieuws
Landelijke conferentie primair onderwijs...
20-03-2018 • Lees meer »
Reeks WEB-middagen
20-03-2018 • Lees meer »
landelijke vmbo-mbo conferentie op 30 no...
16-06-2017 • Lees meer »
Agenda
Middagen over de WEB
22-05-2018 • Lees meer »
Landelijke conferentie primair onderwijs...
10-10-2018 • Lees meer »